Српски | English   18. СИМПОЗИЈУМ "800 година аутокефалности Српске цркве (1219-2019): црква, политика и уметност у Византији и суседним земљама"

Пријава за
научни скуп
Пројекат
Извештаји
Коментари
Учесници скупа
Упутство за припремање рукописа
Контакт
НасловнаМеждународный симпозиум византологов "Ниш и Византия"


Ниш и ВизантијаСлике и видео прилози са конференције


Изложба "После 15 година"

Ниш и хришћанско наслеђе

Зборник радова Ниш и Византија
Зборник XVII
Зборник XVI
Зборник XV
Зборник XIV
Зборник XIII
Зборник XII
Зборник XI
Зборник X
Зборник IX
Зборник VIII
Зборник VII
Зборник VI
Зборник V
Зборник IV
Зборник III
Зборник II
Зборник I

Константинов град старохришћански Ниш

Манастири и цркве јужне и источне Србије

Манастири и цркве града Ниша

Манастир Свете Богородице у Сићевачкој клисури


Град Ниш

Универзитет Ниш

Православна Епарија нишка

МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИУМ ВИЗАНТОЛОГА

“НИШ И ВИЗАНТИЈА IV”
у славу Габријела Мијеа

(03.-05.06.2005.)

            Град Ниш је у оквиру прославе Дана св. цара Константина и царице Јелене, организовао четврти међународни научни скуп НИШ И ВИЗАНТИЈА, ове године уз подсећање на славног византолога Габријела Мијеа.

            Пожртвовање и ентузијазам, чланови Научног одбора (Главни градски архитекта Јован Мандић, др Хранислав Анђелковић, Миша Ракоција, др Франц Цурк и Небојша Озимић) заједно са пратећим службама Града, резултирало је редовним излазком из штампе Зборника радова НИШ И ВИЗАНТИЈА III и његове електронске верзије - компакт диск, истовремено са организовањем четвртог окупљања истакнутих византолога.

            На четврти међународни симпозијум НИШ И ВИЗАНТИЈА пријавило се преко педесет добрих познаваоца и Ниша и Византије из целе Европе и Америке. Због ограничености капацитета Научни одбор је извршио селекцију пристиглих пријава и на нишки симпозијум позвао 36 истакнутих научних радника из Француске, САД, Италије, Мађарске, Пољске, Грчке, Бугарске, Хрватске, Македоније и наше земље.


Поздравна реч
градоначелник Смиљко Костић


Отварање скупа
академик Цветан Грозданов

            Симпозијум је одржан у свечаној сали Универзитета у Нишу. У холу испред сале изложбу “Археолошки парк Медијана - могућност обнове и презентације”, студентских радова са посебног програма Историја и теорија архитектуре Архитектонског факултета у Београду, под руководством проф. др Нађе Куртовић-Фолић, отворио је главни Градски архитекта г. Јован Мандић. У холу су, захваљујући Dominique Couson, биле изложене и репродукције оригиналних цртежа и фотографија Габријела Мијеа из збирке  Института Габријела Мијеа при Сорбони.

            Свечано отварање симпозијума започето је благословом Владике нишког Господина Иринеја и речима добродошлице градоначелника Ниша г. Смиљка Костића. Скуп је отворио председник Македонске академије наука и уметности проф. др Цветан Грозданов. Репрезентативни Зборник радова и компакт диск са прошлогодишњег окупљања "Ниш и Византија III" представио је мр Оливер Томић.

            Dominique Couson (Сорбона-Париз) исцрпно је изложила животни пут са посебним освртом на значај Габријела Мијеа за српску историју уметности. Габријел Мије, француски академик, дописни члан САНУ, почасни члан Београдског универзитета, један од утемељивача византологије као науке, посебно је задужио српску историју архитектуре. Споменимо само периодизацију и типологију српске средњовековне архитектуре која се задржала до данас. Из тог разлога, свако ко се озбиљно бави архитектуром, мора се упознати са његовом капиталном књигом “Стара српска уметност-цркве”, штампана у Паризу далеке 1919. године. Књигу је аутор посветио “Српском народу”, како пише на првој страни. Ми смо, из захвалности, Међународни скуп византолога НИШ И ВИЗАНТИЈА IV посветили Габријелу Мијеу. Учесници симпозијума (архитекте, археолози, историчари уметности, историчари, теолози, класични филололози, историчари књижевности, филозофи,...) су изложене научне радове умногоме заснивали на сазнањима до којих је дошао Габријел Мије.

            Излагачи су имали на располагању видео бим, диапројектор и најсавременију опрему за симутални превод са енглеског и француског језика. Последњег дана организован је за учеснике скупа свечани пријем у председништву града и обилазак споменика културе.

            До краја ове године биће публикован Зборника радова бр.IV са пратећим компакт диском. Репрезентативни изглед и научни елитизам Зборника радова са нишког симпозијума мора се одржати.

            Судећи по учесницима и на основу реаговања научне и шире јавности, овогодишње окупљање византолога света било је успешно. Град Ниш постаје препознатљив као средиште изучавања византијских студија. Традиција, међународне везе, стечени углед, научни значај изложених радова, омогућили су нишком симпозијуму да буде уврштен у списак светских конгреса византолога. О угледу и значају скупа најречитије говори број самостално пријављених научних радника, који је превазишао очекивања и могућности града.


Учесници скупа

            Све ово обавезује нас да очувамо традицију окупљања истакнутих византолога у нашем граду у чему ће нас подржати, својим знањем и ауторитетом, научници из Европе и Америке, досадашњи учесници међународног симпозијума НИШ И ВИЗАНТИЈА.

Миша РакоцијаInstitute Of
Byzantine Research

Археолошки институт
Београд

Византолошки институт
САНУ

Филиозофски факултет
Београд

Македонска академија
наука и уметности

Бугарска академија
наука

АИМОС
Солун

webpage counters