Српски | English   18. СИМПОЗИЈУМ "800 година аутокефалности Српске цркве (1219-2019): црква, политика и уметност у Византији и суседним земљама"

Пријава за
научни скуп
Пројекат
Извештаји
Коментари
Учесници скупа
Упутство за припремање рукописа
Контакт
НасловнаМеждународный симпозиум византологов "Ниш и Византия"


Ниш и ВизантијаСлике и видео прилози са конференције


Изложба "После 15 година"

Ниш и хришћанско наслеђе

Зборник радова Ниш и Византија
Зборник XVII
Зборник XVI
Зборник XV
Зборник XIV
Зборник XIII
Зборник XII
Зборник XI
Зборник X
Зборник IX
Зборник VIII
Зборник VII
Зборник VI
Зборник V
Зборник IV
Зборник III
Зборник II
Зборник I

Константинов град старохришћански Ниш

Манастири и цркве јужне и источне Србије

Манастири и цркве града Ниша

Манастир Свете Богородице у Сићевачкој клисури


Град Ниш

Универзитет Ниш

Православна Епарија нишка

Међународни симпозијум византолога

НИШ И ВИЗАНТИЈА XIV

Градови и грађани византијског света

3. јун (среда) 

17,30 - Свечано отварање-велика сала Универзитета

(конфересијер Ивана Јоцић)

 • уводна реч - др Миша Ракоција
 • благослов - Патријарх српски Господин Иринеј
 • поздравна реч - градоначелник проф. др Зоран Перишић
 • обраћање скупу – ректор проф. др Драган Антић
 • отвара скуп – проф. др Миодраг Марковић (Београд)
 • Промоција Зборника радова бр. 13 – Милош Живковић (Београд)
 • Хор Студенског културног центра
 • коктел

Председава: др Драган Војводић (Београд)

 1. 18,45-19,00 - Епископ нишки Проф. др Јован (Пурић)
  Небо - земно грађанство града божијег
 2. 19,00-19, 15 - dr Christos G . Makrypoulias ( Athens )
  Cities, Citizens and Sieges in the Balkans, 976-1018
 3. 19,15-19,30 – др Ferda Barut ( Eskisehir, Turkiye )
  The Pious Citizens of the Empire: The Depictions of Major Orthodox Feasts in Byzantine Churches of Cappadocia
 4. 19,30-19,45 - dr Ivan Basic ( Split )
  Civitates et castella dalmatinskog zaleda u Justinijanovoj darovnici samostanu Monte Cassino
 5. 19.45-20,00 - др Ivan Stevovic (Београд)
  Ranovizantijska Dokleja i njeno stanovnistvo : longe ab patriam?
 6. 20,00-20,15 - др Миша Ракоција (Ниш)
  Прилог урбаној топографији средњовековног Ниша из записа путописаца и старих карта
 7. 20,15-20,30 – PhD candidate , Anastasia N. Gkiogki ( Rome , Italy )
  Evolution of the road-systems on the cities along the axis of Via Egnatia: The case of nothern Greece . Early Approaches
 8. 20,30-20,45 –др Zdravko Dimitrov ( Sofia)
  New archaeological research of the late antique and early Byzantine town Bononia (nowadays Vidin )
 • 20,45 - дискусија
 • Одлазак на вечеру 

4. јун (четвртак) 

Председава : др Елена Козловцева (Москва)

 1. 09,00 - 09,15 – dr Georgios Nektarios Lois ( Patra )
  Грчка православна заједница у Једрену по основи правлника Народно-Старешинства из 1904
 2. 09,15 - 09,30 – др Ирена Љубомировић (Ниш)
  Панегирик Константину Великом из 313. - доказ нове религијске орјентације владара
 3. 09,30 - 09,45 – Васиљ Јововић ( Никшић )
  Градови и грађани византијског свијета у црногорској периодици (1835-1941)
 4. 09,45 - 10,00 - dr Graham Jones ( Oxford )
  Seeds of sanctity: Constantine’s city and the roots of his and Helena’s civic honours
 5. 10,00 - 10,15 – dr Xenia Golub ( Budapest )
  Srpski monasi u zapisima starih c irilsk i h st ampanih knjiga na prostoru Budimske eparhije
 6. 10,15 - 10,30 – др Елена Козловцева (Москва)
  Византийские традиции в истории русской благотворительности
 7. 10,30 - 10,45 – dr Никола Бркић ( Ниш )
  Градско подручје Лесковца у 15. и 16. веку

10,45-11,00 – пауза

Председава : dr Angeliki Papageorgiou ( Athens )

 1. 11,00 - 11,15 – ђакон мр Ивица Чаировић (Београду)
  Смисао престонице на Истоку и Западу (IV и IX век)
 2. 11,15 - 11,30 –dr Saveta-Florica Pop, dr Marta Julia Guttmann Iulia-Maria Pascu ( Sibiu, Romania )
  Applied xrf investigations on icons on wood. A case study of five icons, from the metropolitan museum of Cluj
 3. 11,30 - 11,45 – dr Ante S kegro ( Zagreb ),
  Crkvina podno srednjovjekovne Vesele Stra z e kod Bugojna u srednjoj Bosni
 4. 11,45 - 12,00 – dr Angeliki Papageorgiou ( Athens ),
  The Byzantine citizen in the Gesta Regum Sclavorum
 5. 12,00 - 12,15 – dr Robert Mihajlovski ( Melbourne )
  Циркулација на виэантиските печати како прилог кон убикацијата на средновековната Битола
 6. 12,15 - 12,30 – dr Iliana Borisova-Katsarova ( Sofia )
  The Western Gate of Serdica – About the Past and the Future
 7. 12,30 - 12,45 – dr Svetla Petrova - Dineva ( Sofia )
  The Roman Theatre in Paroicopolis /Parthicopolis and its historical Fortune

Председава: dr Svetla Petrova - Dineva ( Sofia)

 1. 12,45 - 13,00 – dr Alen Miletic (Hvar)
  Rimski podni mozaici u Farosu
 2. 13,00 - 13,15 – dr Vania Popova ( Sofia )
  The monuments from the Tetrarchy and the Rule of the Constantinian Dynasty in Bulgaria
 3. 13,15 - 13,30 – Dr lars Ramskold ( Stockholm, Sweden)
  Constantine and the Pannonian hat
 4. 13,30 - 13,45 – Slavica Taseva ( Strumica )
  The theatre in Paroicopolis/Parthicopolis: the Conservation Analysis and the possible Reconstruction

14,00 -16,00 – пауза за ручак

Председава: dr Smiljka Gabeli c ( Beograd )

 1. 16,00 - 16,15 – др Светлана Смолчић Макуљевић (Земун),
  Prilep and the Monastery Treskavec
 2. 1 6 , 15 -1 6 , 30 – мр Дарко Николовски (Скопље)
  Прелиминарни конзерваторски истражувања на црквите Св. Ѓорѓи во с. Црквино и Св. Атанасие во с. Свеќани, Велешко
 3. 16,30 -16,45 – dr Smiljka Gabeli c ( Beograd )
  Iz zidnog slikarstva XIX veka. Dva svetiteljska ikonografska para
 4. 16,45 - 17,00 – Timbus Sergiu Petru ( Cluj, Romania )
  The concept of iconostasis and its materializations in Transylvania

17,00-17,15 – пауза

Председава : dr Elizabeta Dimitrova ( Skopje

 1. 17,15 -17,30 – dr Ivo Topalilov ( Shumen, Bulgaria )
  The importance of the so-called ‘Eastern Gate’ complex for the Christians and Christianity in LA Philippopolis
 2. 17,30 - 17,45 – др Марина Одак Михаиловић (Београд)
  Представа ведуте града Звечана на динару цара Уроша
 3. 17,45 -18,00 – dr Анђела Ђ. Гавриловић (Београд)
  Слика Цариграда на минијатури 145 r / b рукописа мадридског Скилице „ ??????? ????????
 4. 18,00 -18,15 - dr Ioannis Sisiou (Kastoria)
  Програм највиших зона Богородичине цркве у Зевгостосио (Касторија )
 5. 18,15-18,30 – dr Jasmina Ciric (Beograd)
  As the byzantines saw it: apses and ladder of images made of bricks in the byzantine architecture during the 13 th and the first half of the 14 th-century
 6. 18,30-18,45 – др Ари j адна Воронова (Москва)
  Архитектура бенедиктинских манастира у Далмаци j и: византи j ска обележ j а и локалне особине
 7. 18,45 -19,00 – Rosa D ’ Amico dr Sanja Paji c ( Bolonja, Kragujeavac )
  Zbirka ikona i slika na drvetu Nacionalnog muzeja u Raveni
 8. 19,00-19,15 – dr Татьяна Царевская ( Москва )
  Новое о первоначальной росписи Георгиевского собора Юрьева монастыря в Великом Новгороде )
 9. 19,15-19,30 – dr Миодраг Марковић ( Београду )
  Представа светог Саве Српског у параклису Светог Димитрија у Ватопеду
 10. 19,30- 19,45 – Kalina Atanassova ( Varna )
  The Head Adornment of Three Female Ktitor Portraits in Dolna Kamenitza: possible Reconstructions
 11. 19,45- 20,00 – др Георги Геров ( Великий Новгород, Россия )
  Развитие почитания чудотворной иконы «Богоматерь Знамение» и чудо во время битвы новгородцев с суздальцами
 12. 20,00- 20,15 – др Драган Војводић (Београд)
  Остаци старијег сликарства у цркви Светог Прокопија у Прокупљу
 13. 20,15 - 20,30 – dr Elizabeta Dimitrova ( Skopje )
  Ars inimitabilis: the Church Complex of St. Leontius at Vodoca
 14. 20,30 - 20,45 – dr Paschalis Androudis ( Thessaloniki)
  The late byzantine church of Hagios Panteleemon in Thessaloniki. History and architecture
 15. 20,45 - 21,00 – др Бојана Стевановић ( Београду )
  Слојеви сликарства апсиде и источног зида цркве Богородичиног Успења у Режевићима
 16. 21,00-21,15 - Милош Живковић ( Београду )
  Икона светог Јевтимија Суздаљског из манастира Хиландара
 17. 21,15-21,30 – Dr. Nagy Marta ( Debrecen)
  The Figure of the Bagpiper in Icons of The Last Judgement
 18. 21,30-21,45 – др Мирослава Костић ( Београду )
  Визуелне представе светог Конатантина и Јелен у барокној побожности Карловачке митрополије
 19. 21,45-22,00 – Мр Горан Јанићијевић (Београд)
  Културолошка дихотомија касноантичког друштва из перспективе Велфлинових антитеза
 • Дискусија, разговор са новинарима и завршетак рада
 • Вечера

5. јун (петак)

 • 09,30 - пријем у Председништву Града
 • 10,00 - 14,00 - обилазак споменика културе : византијски град Комплос или српски Копријан и црква Св. Јована
 • Одлазак


Institute Of
Byzantine Research

Археолошки институт
Београд

Византолошки институт
САНУ

Филиозофски факултет
Београд

Македонска академија
наука и уметности

Бугарска академија
наука

АИМОС
Солун

webpage counters