Српски | English   18. СИМПОЗИЈУМ "800 година аутокефалности Српске цркве (1219-2019): црква, политика и уметност у Византији и суседним земљама"

Пријава за
научни скуп
Пројекат
Извештаји
Коментари
Учесници скупа
Упутство за припремање рукописа
Контакт
НасловнаМеждународный симпозиум византологов "Ниш и Византия"


Ниш и ВизантијаСлике и видео прилози са конференције


Изложба "После 15 година"

Ниш и хришћанско наслеђе

Зборник радова Ниш и Византија
Зборник XVII
Зборник XVI
Зборник XV
Зборник XIV
Зборник XIII
Зборник XII
Зборник XI
Зборник X
Зборник IX
Зборник VIII
Зборник VII
Зборник VI
Зборник V
Зборник IV
Зборник III
Зборник II
Зборник I

Константинов град старохришћански Ниш

Манастири и цркве јужне и источне Србије

Манастири и цркве града Ниша

Манастир Свете Богородице у Сићевачкој клисури


Град Ниш

Универзитет Ниш

Православна Епарија нишка

П Р О Г Р А М

МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП
SYMPOSIUM
НИШ И ВИЗАНТИЈА - XVII
NIŠ AND BYZANTIUM - XVII

~ Обнова Византије на Балкану 1018. године ~

~ Restoration of Byzantium in the Balkans  in 1018 ~

3. јун  (недеља)

- 17,30 - Свечано отварање-велика сала Универзитета (конфересијер Ивана Јоцић)

 • уводна реч - др Миша Ракоција
 • благослов - Патријарх српски Господин Иринеј
 • поздравна реч - градоначелник Дарко Булатовић
 • обраћање скупу – ректор проф. др Драган Антић
 • отвара скуп –др Марко Поповић (Београд)
 • Промоција Зборника радова бр. 16 – др Небојша Станковић
 • Пројекција научно-популарног филма „Освит Византије“
 • Музички програм: Сара Ристић-сопран, Валентина Станојевић-флаута
 • коктел 

Председава: др Дарко Тодоровић (Београд)
1. 18,30-18,45 – др Миодраг Марковић (Београд)
Црквено градитељство у српским земљама XI века (после 1018)
2. 18,45-19,00 - др Ариадна Воронова (Москва)
Успон Византиjе 1018. године и руска архитектура XI века
3. 19,00-19,15 - др Миша Ракоција (Ниш)
Обнова Византије у Нишу 1018. године и црквено градитељство
4. 19,15-19,30 - др Срђан Пириватрић (Београд)
Модалитети и домети византијске обнове на Балкану после 1018. године. Неколико запажања
5. 19.30-19,45 - dr Paschalis Androudis, Errikos Maniotis (Thessaloniki)
Middle-Byzantine marble spolia in the Katholikon of the Monastery of Chilandar, Mt Athos
6.  19,45-20,00 - dr Marko Popović (Beograd)
Katolički hramovi srednjovekovnog grada Novog Brda
7.  20,00-20,15 – dr Andreas Pülz (Vienna)
The episcopal district of Side in Pamphylia

* 20,15- дискусија
* Одлазак на вечеру

4. јун (понедељак)

Председава: др Франц Цурк (Ниш)
1. 09,00 - 09,15 – dr Lidija Kovacheva (Skopje)
Plague through Antiquity and Byzantium and its perception in the Macedonian Folk Legends
2. 09,15 - 09,30 – Boriana Nanova (Sofia)
The Mystique of the Heart in the theology of St. Simeon the New Theologian(X-XI c.)
3. 09,30 - 09,45 – др Ирена Љубомировић,  МА Ненад Радуловић (Ниш)
Прва обнова Византијског царства за време Јустинијана I
4. 09,45 - 10,00 – др Милош Цветковић (Београд)
Принципи интеграције неромејских етничких скупина у тематски систем на Балкану
5. 10,00 - 10,15 – др Јасмина Шаранац Стаменковић (Ниш)
Пселово молбено писмо византијском цару за помоћ Анастасију Лизичком
6. 10,15 - 10,30 – Жоржета Викторова Илиева (София)
Кореспонденцията на архиепископ Лъв Охридски с Константинопол и Рим
7. 10,30 - 10,45 – dr Eirini Artemi (Athens - Patra)
The ontological and gnosiological terms for the person of Holy Virgin Mother according the writings of Epiphanius the Monk (1015AD)
10,45-11,00 – пауза

Председава: dr Eirini Artemi (Athens - Patra)
8. 11,00 - 11,15 – др Дарко Тодоровић (Београду)
Теофилакт Охридски, дворски панегиричар и црквени посленик
9. 11,15 - 11,30 – мр Мимица Велова-Граорковска (Скопље)
Артифициjелнo деформиране лобање са Источне Некрополе на локалитету Скупи код Скопља
10. 11,30 - 11,45 – др Франц Цурк (Ниш),
Иконостас цркве св. Арханђела у Нишу
11. 11,45 - 12,00 – dr Ivan Vasilev, Angel Angelov (Sofia),
New data about the construction history and the date of the late medieval church of st. Petka in balsha, Bulgaria
12. 12,00 - 12,15 – dr Konstantinos T. Raptis (Thessaloniki)
The building history of Acheiropoietos basilica reconsidered
13. 12,15 - 12,30 – dr Svetla Petrova (Sofia)
Complex of Early Christian basilica and Medieval church in the village of Cherven Breg, municipality of Dupnitsa
14. 12,30 - 12,45 – dr Vania Popova (Sofia)
The mosaics of the Episcopal basilica in Marcianopolis

Председава: dr Elizabeta Dimitrova (Skopje)
15. 12,45 - 13,00 – dr Vassil Tenekedjiev (Varna)
The Large Basilica in Marcianopolis: Attempting a Hypothetical Reconstruction of its Architecture and Liturgical Arrangement
16. 13,00 - 13,15 – др Небојша Станковић (Ниш)
Једна необична триконхална црква из околине Сврљига (манастириште Св. Петке Русалне): анализа архитектуре, првобитна форма и датовање
17. 13,15 - 13,30 – dr Elizabeta Dimitrova, Orhideja Zorova (Skopje)
The Paralel Universes of Macedonian Cultural Multiverse
18. 13,30 - 13,45 – dr Robert Mihajlovski, Gordana Filipovska-Lazarovska, Slobodan Stojkoski (Melbourne)
Мedieval town of Bitola (Pelagonia) after 1018: the Yeni mosque’s new archaeological evidence

* 14,00 -16,00 – пауза за ручак

Председава: др Мирослава Костић (Београд)
19. 16,00 - 16,15 – Elisabeta Kodheli (Tirana),
Holy trinity church in Berat and its frontons feautures
20.  16,15 -16,30 – dr Jasmina S. Ćirić (Belgrade)
On the Imitation (ΜΙΜΗΣΙΣ) of Antiquity: opus reticulatum  in the architecture of St. John the Theologian church at Kaneo in Ohrid

21. 16,30 -16,45 – Vladimir Božinović (Beograd)
Heraldički simboli na parapetima eksonarteksa Hilandara
22. 16,45 - 17,00 – dr Ioannis Sisiou (Kastoria)
Ο Θεόδωρος Λημνιώτης και ο προστάτης του άγιος Γεώργιος

17,00-17,15 – пауза

Председава: dr Ioannis Sisiou (Kastoria)
23. 17,15 -17,30 – др Татјана Стародубцев (Нови Сад)
Свети Лазар зограф или о једном ретко сликаном бранитељу светих слика

24. 17,30 - 17,45 – др Зоран Ракић (Београд)
Представе светог Саве Српског на светогорским минијатурама XVIII века

25. 17,45 -18,00 – др Мирослава Костић (Београд)
Српски народ на тлу Хазбуршке монархије током друге половине 18. столећа. Историја и традиција, рађање новог типа националног јунака

 • Дискусија, разговор са новинарима и завршетак рада
 • Вечера

5. јун (уторак)

* 09,30 - пријем у Председништву Града
* 10,00 - 14,00 - обилазак споменика културе

 • Одлазак
Institute Of
Byzantine Research

Археолошки институт
Београд

Византолошки институт
САНУ

Филиозофски факултет
Београд

Македонска академија
наука и уметности

Бугарска академија
наука

АИМОС
Солун

webpage counters