Српски | English   18. СИМПОЗИЈУМ "800 година аутокефалности Српске цркве (1219-2019): црква, политика и уметност у Византији и суседним земљама"

Пријава за
научни скуп
Пројекат
Извештаји
Коментари
Учесници скупа
Упутство за припремање рукописа
Контакт
НасловнаМеждународный симпозиум византологов "Ниш и Византия"


Ниш и ВизантијаСлике и видео прилози са конференције


Изложба "После 15 година"

Ниш и хришћанско наслеђе

Зборник радова Ниш и Византија
Зборник XVII
Зборник XVI
Зборник XV
Зборник XIV
Зборник XIII
Зборник XII
Зборник XI
Зборник X
Зборник IX
Зборник VIII
Зборник VII
Зборник VI
Зборник V
Зборник IV
Зборник III
Зборник II
Зборник I

Константинов град старохришћански Ниш

Манастири и цркве јужне и источне Србије

Манастири и цркве града Ниша

Манастир Свете Богородице у Сићевачкој клисури


Град Ниш

Универзитет Ниш

Православна Епарија нишка

Међународни симпозијум византолога

НИШ И ВИЗАНТИЈА XVIII

"800 година аутокефалности Српске цркве (1219-2019): црква, политика и уметност у Византији и суседним земљама"

3. јун  (понедељак)

  • 17,30 - Свечано отварање-велика сала Универзитета (конфересијер Ивана Јоцић)
    • уводна реч - др Миша Ракоција
    • благослов - Патријарх српски Господин Иринеј
    • поздравна реч - градоначелник Дарко Булатовић
    • обраћање скупу – ректор проф. др Драган Антић
    • отвара скуп –др Весна Бикић (Београд)
    • Промоција Зборника радова бр. 17 – др Анђела Гавриловић
    • Вокална група „Константин“
    • коктел 
    • заједничка вечера

Председава: др Игор Борозан (Београд)

  1. 18,30-18,45 – dr Haluk Çetinkaya (Istanbul)
    Tomb of Manuel Comnenus I in the Pantokrator monastery and its impact on Serbian life
  2. 18,45-19,00 - др Ариадна Воронова (Москва)
    «И постави кнез цркву свету»: заjедничке карактеристике архитектуре руских и српских задужбина у XIII веку
  3. 19,00-19,15 - др Игор Борозан (Београд)
    Између репрезентације црквене власти и приказа актуелног: Представе митрополита Михаила у другој половини 19. века.
  4. 19,15-19,30 - dr Sándor Földvári (Debrecen)
    Role of the Ukrainian Brotherhoodsin the Confessionalisation of the Serbs in the Habsburg Empire: A Historiography from Mita Kostić through Yaroslav Isaievich up to the Recent Researches
  5. 19.30-19,45 - Dr Yannis Varalis, Dr Nikos Laskaris, Dr Constantine
    Tsodoulos , Dr Constantine Dolmas (Volos, Argostoli, Trikala, Thessaloniki)
    Ecclesiastical Silver in Thessaly and Serbia during the Sixteenth and Seventeenth Centuries: Convergences and Divergences
  6. 19,45-20,00 - др Весна Бикић (Београд)
    Археологија најстаријих српских црквених средишта
  7. 20,00-20,15 – dr Andreas PÜLZ (Vienna)
    Selected examples of early Byzantine Pilgrim flasks from Asia Minor
  8. 20,15-20,30 –др Миша Ракоција (Ниш)
    Црква Св. Јована изнад Горњег Матејевца и њена архаична триконхална основа
  • 20,30- дискусија
  • Одлазак на вечеру 

4. јун (уторак)

Председава: dr Eirini Artemi (Athens)

  1. 09,15 - 09,30 – dr Eirini Artemi (Athens)
    “The ontology of human personhood is its Divine image”, the anthropology of st. Justin’s Popović
  2. 09,30 - 09,45 – Theoni Boura (Athens)
    Ecclesiology according to Dumitru Staniloae
  3. 09,45 - 10,00 - Viktor Nedeski (Skopje)
    The unpublished "Syntagma" of Archbishop Gennadius of Ohrid
  4. 10,00 - 10,15 – др Милан Ђорђевић (Скоље)
    Византијска философија и рационалност код Светог Николе Кавасиле   
  5. 10,15 - 10,30 – dr Lidija Kovacheva (Skopje)
    The Religious Transformations in the Representations of Zeus, Perun, and St. Elijah
  6. 10,30 - 10,45 – др. Ирена Љубомировић ( Ниш)
    Религијска орјентација чланова породице Константина Великог
  • 10,45-11,00 – пауза

Председава: dr Јасмина Шаранац Стаменковић (Ниш)

  1. 11,00 - 11,15 – ђакон др Ивица Чаировић (Београд)
    Осврт на личност Светог Саве у српској научној теолошкој периодици између два светска рата
  2. 11,15 - 11,30 – Горан М. Јанићијевић (Источно Ново Сарајево)
    Карактер и контекст приказивања лика светог Саве ван историјских граница дијацезе на примерима из Супрасла и Драгомирне
  3. 11,30 - 11,45 – др Васиљ Јововић (Никшић)
    Средњовјековни православни сакрални споменици по писању црногорске штампе 1835-1941
  4. 11,45 - 12,00 – dr Elena Gkartzonika (Ioannina)
    Τhe longue durée of translationes and remote administration in Serbian lands: Revisiting the localized conceptualization of the order of succession in power, in the conjuncture of the 13th c.
  5. 12,00 - 12,15 – др Јасмина Шаранац Стаменковић (Ниш)
    Пселове пратеће епистоле уз поклоне упућене владарима династије Дука
  6. 12,15 - 12,30 – Александра Радосављевић (Косовска Митровица)
    Сусрет православног и католичког света; Деспот Ђурађ Бранковић и Јован Капистран
  7. 12,30 - 12,45 – dr Katerina Mladenovska-Ristovska (Skopje)
    “The Road Connections of Naissus with the Populated Places in the River Basin of the Axios River trough the antiquity”

Председава: dr Andreas PÜLZ (Vienna)

  1. 12,45 - 13,00 – др Дејан Тубић, Александра Димитријевић (Косовска Митровица)
    Византијска сакрална архитектура као стално присутна естетика у српском градитељству
  2. 13,00 - 13,15 – Marija Savić, Nebojša Đokić (Leposavic)
    Ostaci sakralnih objekata na prostoru Kapije Pomoravlja sagrađeni pre sticanja autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve
  3. 13,15 - 13,30 – Душан Рашковић (Беч)
    Примери налаза новца, ковања од IX до XIII века, у  Поморављу
  4. 13,30 - 13,45 – dr. Eugen Paraschiv-Grigore; dr. Ioana Paraschiv-Grigore (Bucharest)
    Representations of the virgin mary on lead seals found in Dobroudja
  5. 13.45 - 14.00 – др Миодраг Марковић
    О датуму осликавања католикона манастира Пиве
  • 14,00 -16,00 – пауза за ручак
  1. 16,00 - 16,15 – dr Vania Popova, dr Georgi Atanassov (Sofia)
    The mosaic of basilica No 1 in Zaldapa / the village of Abrit in Bulgaria
  2. 16,15 -16,30 – dr Svetla Petrova (Sofia)
    The Cancel Screen from the Second Building Period of the Episcopal Basilica no 4 in Parthicopolis
  3. 16,30 -16,45 – Немања Петровић (Београд)
    Представе Пресвете Богородице на енколпионима и стеатитској икони: предмет личне побожности са некрополе светог Пантелејмона у Нишу
  4. 16,45 - 17,00 – dr Kalina Atanasova (Shumen)
    The insignia of the Bulgarian Tsar Konstantin Tikh (1257-1277). Analysis and Typology
  • 17,00-17,15 – пауза

Председава: др Татјана Стародубцев (Нови Сад)

  1. 17,15 -17,30 – dr Dmytro Dymydyuk (Lviv)
    Relief on the door of Msho Arakelots monastery (1134) as a source for study arms and armor of medieval Armenian warriors
  2. 17,30 - 17,45 – Угљеша Војводић (Београд)
    Достигнућа археолошких истраживања цркве Св. апостола Петра и Павла
  3. 17,45 -18,00 – др Јасмина С. Ћирић (Београд)
    Плоча часне трпезе у манастиру Кастаљан на Космају
  4. 18,00 -18,15 - Vladimir Božinović and Metin Kaya (Istanbul)
    Transition of Ornaments: Reflection of Islamic Art on Decoration of Byzantine Wall Paintings in Cappadocia and Architectural Sculpture in Moravan Serbia
  5. 18,15-18,30 – др Анђела Гавриловић (Београд)
    „Дечанске цркве мрамор“ и његово значење
  6. 18,30-18,45 – dr Elizabeta Dimitrova, Orhideja Zorova (Skopje)
    „Traces de féminité“ in Macedonian Middle Ages – art and archaeology

Председава: dr Ioannis Sisiou (Kastoria)

  1. 18,45-19,00 – Кристина Милорадовић (Београд)
    Трагови старијег јерусалимског литургијског стратума у последовању српског Минхенског псалтира
  2. 19,00-19,15 – др Весна Милановић (Београд)
    Слике сабора као фокусно место фресака сопоћанске припрате
  3. 19,15-19,30 – др Татјана Стародубцев (Нови Сад)
    Представа службе архијереја у Богородичиној цркви на Вражјем Камену
  4. 19,30- 19,45 – dr Ioannis Sisiou (Kastoria)
    Ο κύκλος των αγίων Αναργύρων στο ναό του Θεόδωρου Λημνιώτη
  5. 19,45-20,00 – др Мирослава Костић (Београд)
    Обнова српског златног доба у симболичној политици репрезентативне културе Карловачке митрополије у 18. столећу
  6. 20,15-20,30 – др Франц Цурк, Марија Цурк (Ниш)
    Затечено стање и конзервација „руског крста“ из олтара велике Саборне цркве у Нишу
  • Дискусија, разговор са новинарима и завршетак рада
  • Вечера

5. јун (среда)

  • 09,30 - пријем у Председништву Града
  • 10,00 - 14,00 - обилазак споменика културе – Базилика мученика, Латинска црква у Горњем Матејевцу.
  •  Одлазак
Institute Of
Byzantine Research

Археолошки институт
Београд

Византолошки институт
САНУ

Филиозофски факултет
Београд

Македонска академија
наука и уметности

Бугарска академија
наука

АИМОС
Солун

webpage counters