ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА

1.

Историја српског народа I, II, III, Београд 1981, 1982, 1983.

2.

Историја Ниша I, Ниш 1983.

3.

Љ. Зотовић, Извештај са ископавања касноантичке некрополе у Нишу, Лимес у Југославији I, (Београд 1961); Јагодин Мала-касноантичка некропола, Археолошки преглед 4, (Београд 1962)

4.

П. Петровић, Ниш у античко доба, Ниш 1976.

5.

Л. Мирковић, Старохришћанска гробница у Нишу, Старинар V-VI/1954-1955, (Београд 1962); Старохришћанска гобница у Нишу, Гласник САН, VI,2, (Београд 1954)

6.

А. Оршић Славетић, Археолошка истраживања у Нишу и околини, Старинар VIII - IX, (Београд 1933-1934)

7.

Р. О. Братанић, Ископавања у Нишу и околини, Преглед цркве епархије нишке, 5-6, (Ниш 1937)

8.

Ф. Баришић, Чудо Димитрија солунског као историјски извор, Београд 1953.

9.

С. Ђурић, Касноантичке и ранохришћанске сликане гробнице у Илирику, Београд 1985.(у рукопису)

10.

В. Поповић, Епископска седишта у Србији од IX до XI века, Годишњак града Београда, XXV - 1978, (Београд 1979)

11.

М. Валтровић, Д. Милутиновић, Извештај уметничком одбору српског ученог друштва, ГСУД XLVIII, (Београд 1880)

12.

М. Ђ. Милићевић, Краљевина Србија, Београд 1884.

13.

Ф. Каниц, Србија II, Београд 1985.

14.

М. Војиновић, Две знамените старине у близини Ниша, Преглед црквене епархије нишке, 7-8, (Ниш 1929)

15.

G. Millet, L'ancien art serbe, Les èglises, Paris 1919.

16.

Православна српска црква у краљевини Србији, Београд 1895.

17.

Ловрић, Историја Ниша, Ниш 1927.

18.

М. Ристић, Историја града Ниша, Ниш 1937.

19.

Д. Ристић, Православни манастири епархије нишке, Ниш 1941.

20.

В. Марковић, Православно монаштво и манастири у средњовековној Србији, Сремски Карловци 1920.

21.

В. Петковић, Преглед црквених споменика кроз повесницу српског народа, Београд 1950.

22.

М. Јовановић, Епископије и митрополије српске цркве у средњем веку, Београд 1985.

23.

Глас - црквени календар са шематизмом нишке епархије, Ниш 1899.

24.

Г. Острогорски, Историја Византије, Београд 1970.

25.

К. Јиречек, Историја Срба I - II, Београд 1952.

26.

Q. Стојановић, Стари српски записи и натписи, Ср. Карловци 1923.

27.

П. Срећковић, Ферман Мехмеда III, Споменик СКА XVII (Београд 1892)

28.

Р. Грујић, Нишка епархија, Народна енциклопедија СХС, III, Загреб 1928.

29.

О. Зиројевић, Цркве и манастири на подручју Пећке патријаршије, Београд 1984.

30.

Б. Андрејевић, Извори из XIX века о нишу у доба Тураака и у првим годинама после ослобођења, Нишки зборник 5, (Ниш 1972)

31.

М. А. Марковић, Ископине хришћанских старина у Нишу, Преглед црквене епархије нишке, (Ниш 1937)

32.

А. Гавриловић, Нишка црква Св. Пантелије, Глас епархије нишке, (Ниш 1908)

33.

D. Farlati, Iliricum sacrum, VIII, Venetis MDCCCXIX

34.

П. В. Гагулић, Велики нишки Саборни храм, Прокупље 1961; Мали нишки Саборни храм, Прокупље 1961; Црква Св. Пантелеја у Нишу, Смедерево 1963; Црква Св. Николе у Нишу, Смедерево 1963; Метох манастира Хиландара у Нишу, Ниш 1968; Прилог историји нишке епархије, I -XX, Глас православне епархије нишке, (Ниш 1973 - 1987); У Сићевачкој клисури цркве и манастири, I - II, Ниш 1978/1980.

35.

М. Филиповић, Андреја Дамјановић из Велеса, зограф и неимар око (1813 - 1878), Музеј 2, (Београд 1949)

36.

Ж. Шкаламера, Обнова “српског стила” у архитектури, Зборник за ликовне уметности, 5, (Нови Сад 1969)

37.

М. Ракоција, Црква у Горњем Матејевцу код Ниша, Саопштења XXII - XXIII, (Београд 1991); Манастир Св. Ђорђа код села Каменице поред Ниша, Гласник друштва конзерватора Србије, 16, (Београд 1992); Манастир Св. Јована изнад села Горњи Матејевац код Ниша, Гласник друштва конзерватора Србије, 18, (Београд 1994); Енциклопедија Ниша I, Ниш 1995; О значају истраживања старина Драгутина Милутиновића и Михаила Валтровића у области Ниша и Нишавља, Нишки зборник, 18, (Ниш 1994); Савремено сакрално градитељство Ниша, Нишки зборник, 19, (Ниш 1994)

38.

Документација Завода за заштиту споменика културе Ниш.

39.

Сава, Епископ шумадијски, Српски јерарси - од деветог до двадесетог века, Београд, Подгорица, Крагујевац 1996.

r

НАЗАД ПОЧЕТАК НАПРЕД

ec autora.html