РЕЧ АУТОРА

У свим временима, у свим српским земљама, српски манастири и цркве, у својој раскоши и бурне прошлости, опстали су и остали на бранику свеукупног националног, духовног и културног бића нашег народа. У Нишу и његовој околини постоје небројене, знане или мање знане, али никад угашене светиње, које столећима обасјавају у јединству и слави, душу и срце свога народа. Старе светиње, културно - просветна су жаришта из којих зрачи светлост неугашена ни од најмрачнијих овоземаљских сила, јачајући духовно биће и националну свест свеколиког српског народа. То су наши универзитети, болнице, школе, библиотеке, уметничке радионице, штампарије. Наши манастири и цркве зраче духовном светлошћу до дубине народних корена и узвишених дела наших предака, олакшавају садашњост и осветљавају непогрешив пут у будућност.

У име те будућности, захваћени вртлогом модерног доба, у коме се савремена технолошка достигнућа увлаче у све поре човековог живота, приступили смо изради компакт диска који је пред вама. Заведени мишљу да ће у надолазећем миленијуму, рачунари, посебно интернетска технологија, истиснути књигу, компакт диск смо осмислили као књигу чије се странице листају кликом и скроловањем. Организација компакт диска је поједностављена, не само због лакшег приступа корисника, већ и због претензија да предложена схема обраде одређеног материја буде употребљива и при обради других, тематски сличних научно-истраживачких радова. Тиме се придружујемо идеји да публиковање књига и стручних радова на компакт диску, уз неопходну рецензију, буде у научним круговима третирано и признато као библиографска јединица. Компакт диск несумњиво пружа бољи увид у материјал, сагледавање детаља, а тиме и доношење тачнијих закључака. Поред речи и слике, равноправно можемо користити филм, глас, музику. Све то у варијантама и на начин који нам највише одговара у датом тренутку.

При изради компакт диска, као литерални предложак коришћена је књига Мише Ракоције, Манастири и цркве града Ниша, Ниш 1998, проширена и обогаћена на начин који рачунарска технологија омогућава, а нова сазнања обавезују. У рецензији за књигу, а то важи и за компакт диск, професор др Бранко Вујовић је рекао:

“Књига Мише Ракоције почиње осветљавањем епохе императора Константина Великог који је заштитио хришћанство и прославио Христово учење, учинивши га државном религијом. Затим, прати развој хришћанства на подручју нишке епархије и историјат изградње црквених споменика, њихових бројних обнова и уметничког украшавања, кроз столећа постојања, све до наших дана. Све ово кроз преглед одабраних црквених споменика евидентираних на подручју Ниша и његове непосредне околине. Обухваћени су споменици настали у разним историјским раздобљима. О сваком споменику аутор је написао сажет текст који садржи анализу карактеристика локација, историјских околности настанка, порекла и имена познатих ктитора, особености архитектуре, историјата трајања објекта у потоњим временима и вредности уметничких споменика који се налазе у манастирима и црквама. При томе, аутор се доследно држи усвојене концепције да о сваком манастиру или парохијској цркви изнесе најважнија научна сазнања и тачне оцене о њиховим културним и уметничким вредностима. У свему томе он се испољава као искусан и компетентан стручњак који суверено влада материјом о којој расправља, али и као вешт писац који негује прецизан и јасан стил казивања. Књига је писана тако да њен садржај буде доступан како стручњацима који се баве црквеном архитектуром и уметношћу, тако и широј читалачкој публици жедној нових сазнања о нашем културном наслеђу. Дело Мише Ракоције је драгоцен прилог историографији српског културног наслеђа на тлу Ниша и његове околине.”

НАЗАД ПОЧЕТАК НАПРЕД