Манастири и цркве града Ниша
Аутори: Миша Ракоција , Jeлена Ракоција
Издавач: СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НИШ
За издавача: Раде Рајковић, директор
Уредник: Александар Благојевић
Рачунарска обрада текста, слика, звука и покретних слика:
Милентије Максимовић , Милан Максимовић
Превод на енглески језик: Златана Павловић
Фото запис: др Видосав Стојановић , Милентије Максимовић , Миша Ракоција
Видео запис: РТС, дописништво у Нишу
Спикер: ђакон Бобан Миловановић
Тонска обрада: РАДИО НИШ
Нарезивање диска: СКЦ Ниш
Штампа омота: "Свен" Ниш
Тираж: 500
ISBN 86-7757-062-4

СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА, КОПИРАЊЕ ЗАБРАЊЕНО